می خواهم بدانم(هش8تم)

علمی- درسی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ می خواهم بدانم(هش8تم) خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

1. نام کدام یک از سوره ها به اسم یکی از اصول دین است؟ 
سوره ای که به نام یکی از اصول دین سوره توحید است.

 ‫2. نام کدام یک از سوره ها به اسم یکی از فروع دین است؟ 
سوره ای که به نام یکی از فروع دین است؛ سوره حج است.

‫3. نام کدام یک از سوره ها به اسم یک فلز است؟ 
سوره ای که به نام یکی از فلزات است؛ سوره حدید به معنای آهن است.

‫4. نام سوره ای که به نام موجودی است که از جنس حیوان و جماد ‫نیست؛ کدام است؟ 
سوره ای که به نام موجودی است که نه جماد، نه نبات، نه حیوان،‫نه فرشته و نه انسان است سوره جن است.

‫5. نام سوره هایی که اسامی آن ها از اولین کلمه همان سوره گرفته ‫شده است کدامند؟ 
سوره هایی که نام آن ها از اولین کلمه های سوره گرفته شده عبارتند‫از : تبت، عصر، قارعه، عبس، لیل، شمس و ...

6. نام کدام سوره درباره روزگار است؟ 
نام سوره ای که درباره روزگار است؛ سوره دهر می باشد.

 7. نام کدام سوره به نام مرد حکیمی است؟ 
نام سوره ای که به نام مرد حکیمی است سوره لقمان است.

 ‫8. نام کدام یک از سوره های قرآن به نام یکی از روزهای هفته است؟ 
سوره ای که به نام یکی از روزهای هفته است؛ سوره جمعه ‫می باشد.

 ‫9. نام کدام یک از سوره های قرآن به نام اسلحه دانشمندان است؟ 
اسلحه دانشمندان که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؛ قلم است.

 10. نام سوره هایی که به اسم صفات خداوند است کدامند؟ 
نام سوره هایی که به نام صفات خداوند است عبارتند از : نور، فاطر، ‫رحمن، اعلی و ...

 ‫11. کدام سوره از قرآن به قلب قرآن معروف است؟ 
سوره ای که به قلب قرآن معروف است، سوره یس است.

 ‫12. کدام سوره از قرآن به عروس قرآن معروف است؟ 
سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است.

 13. نام چه سوره هایی بر نام های روز قیامت دلالت می کند؟ 
سوره های قیامت، واقعه، نبأ، زلزال، جاثیه، تغابن، حشر و ... بر ‫نام های روز قیامت داللت دارد. 

‫14. نام سوره ای که اسم سوره در دو آیه اول آن تکرار شده است ‫کدام است؟ 
سوره ای که اسم آن در دو آیه اول آن تکرار شده است؛ سوره ‫انسان است.

‫15. در کدام جزء قرآن در تمامی آیه های اول سوره هایش (به جز یک ‫سوره) اسم آن سوره ذکر شده است؟ 
در جز 29 قرآن در تمامی آیه های اول سوره (به جز یک سوره) ‫اسم سوره ذکر شده است.

16. نام سوره هایی که بیش از یک اسم دارند کدام است؟ 
سوره های حمد، توبه، اسری و ... بیش از یک اسم دارند.

‫17. نام کدام سوره به ام القرآن معروف است؟ 
سوره ای که به نام مادر قرآن معروف است؛ سوره حمد است.

‫18. نام کدام سوره از قرآن همنام قبیله پیامبر اکرم(ص) است؟ 
سوره قریش همنام قبیله حضرت محمد(ص) است.

19. نام کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از جنگ های ‫پیامبراکرم(ص) است؟ 
سوره ای که همنام یکی از جنگ های پیامبر است سوره احزاب است.

20. کدام سوره قرآن به ناقه صالح معروف است؟ 
سوره ای که به نام ناقه صالح معروف است؛ سوره شمس است.

‫21. کدام سوره به ریحانه القرآن معرف است؟ 
سوره یس به ریحانه القرآن معروف است.

‫22. نام کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است؟ 
سوره ای که همنام یکی از اعیاد اسلامی است سوره جمعه است.

 ‫23. کدام سوره به سوره حبیب نجار معروف است؟ 
سوره یس است

‫24. نام سوره ای از قرآن که خداوند بعد از 11 قسم، نکته مهمی را بیان می کند کدام است؟ (هرکس خداوند را منزه داند رستگار‫خواهد شد.) 
سوره شمس

‫25. سوره هایی از قرآن که به نام مؤمن، منافق و کافر است را بیان کنید؟

سوره مؤمنون، منافقون و کافرون مورد نظر هستند.برچسب‌ها: قرآن ششم ابتدایی

[ جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 19:20 ] [ مهدی اسدی اوجاق ]

[ ]